קובבה שמנה – זו קללה?

מטפלות שהתעללו בפעוטות בגן קהילתי בירושלים ירצו שני חודשי מאסר מאחורי סורג ובריח.

מטפלות שהתעללו בפעוטות בגן קהילתי בירושלים ירצו שני חודשי מאסר מאחורי סורג ובריח. כך קבע שופט ביהמ"ש המחוזי בירושלים, אמנון כהן, לפני כעשרה ימים. בין היתר, נהגו המטפלות להרביץ לזאטוטים ולכנותם בכינויי גנאי כמו "ערבי יימח שמך" ו"קובבה שמנה". 

בכתב אישום שהוגש נגד שתי הנאשמות, בנות 46 ו-29 שעבדו כמטפלות בגן הקהילתי "פריד" בירושלים, נטען כי בין ינואר למאי 2011 נהגו השתיים להתעלל בפעוטות בגילאי 3 חודשים עד 3 שנים. הנאשמות הודו במעשים שיוחסו להן בכתב אישום מתוקן, והורשעו בעבירות רבות של תקיפה בנסיבות מחמירות.

בכתב האישום תוארו מעשיהן של המטפלות: כך למשל, נהגו לצעוק לעבר בנה של עובדת זרה "גוי" ו-"ערבי יימח שמך". את הפעוטה ר' הן נהגו לצבוט בלחייה עד להיווצרות אדמומיות והפעוטה א' כונתה על ידן "קובבה" ו"שמנה". פעוט אחר זכה לקבל כדורים וצעצועים בראש במשחק שכונה על ידי הנאשמות "כדורי".

הסדר הטיעון לא כלל הסכמה לעניין העונש, וכל אחד מהצדדים הביע את דרישתו בפני השופט הבכיר כהן: המדינה ביקשה לגזור על הנאשמות 10 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי ולחייבן בפיצוי הפעוטות.

הסניגורים, לעומת זאת, ביקשו להטיל על הנאשמות עבודות לשירות הציבור בלבד. השניים ניסו לשוות למעשיהן אופי קליל בטענות כגון שהמעשים לא נבעו מרוע אלא מהקושי שבטיפול בעשרות זאטוטים. הסניגורים גם ביקשו להתחשב בנסיבות חייהן הקשות של הנאשמות: המבוגרת יותר, אלמנה חולת אפילפסיה שסובלת מדיכאון, והצעירה יותר, אם לשני קטינים שמצויה בקשיים כלכליים. שתי הנאשמות הביעו חרטה וצער על מעשיהן.

מעילה באמון ההורים

השופט הבכיר אמנון כהן קבע שמעשי הנאשמות פגעו בשלומם של זאטוטים חסרי ישע שלא יכלו להגן על עצמם או לספר להוריהם על המאורעות. הפגיעה גדולה פי כמה לנוכח תפקידן של הנאשמות, שהיו אמונות על שלום הפעוטות ומעלו באמון ההורים שהפקידו בידיהן את ילדיהם היקרים מכל.

השופט גם הדגיש את הפגיעה בכלל ציבור ההורים, שעלולים לחשוש לשים את ילדיהם בגנים, ובאמון במערכת החינוך.

השופט הבכיר ייחס חומרה לכך שהפגיעות בפעוטות חזרו על עצמן מדי יום ביומו לאורך חודשים. השופט שלל את הניסיון "להקליל" את המעשים: לשיטתו, לא הייתה זו סתם התנהגות "לא ראויה", אלא שיטה קלוקלת להשלטת סדר באמצעות פגיעות פיזיות ומילוליות בזאטוטים. השופט ציין שאם הנאשמות לא ניחנו בתכונות המיוחדות שדורש התפקיד התובעני של טיפול בילדים רכים, כמו מסירות וסבלנות, לא היה עליהן לקחת על עצמן את התפקיד.

השופט הזכיר שיהיה זה קשה מאד לדעת אם ואיך ישפיעו האמירות האכזריות ומעוררות הסלידה "קובבה" ו"ערבי יימח שמך" על נפשן הרכה של הפעוטות והחליט לבכר את שיקולי ההרתעה על פני נסיבותיהן האישיות של הנאשמות. זאת, במטרה להבהיר לכל מי שפוגע בתינוקות רכים, שהוא צפוי לענישה קשה.

בסופו של דבר החליט השופט הבכיר כהן לגזור על כל אחת מהנאשמות חודשיים מאסר בפועל ו-6 חודשי מאסר על תנאי.

השופט הבהיר, כי נמנע מלחייב את הנאשמות בקנס או פיצוי, אף שהיה ראוי לעשות זאת, בעיקר בשל המצוקה הכלכלית בה שרויה אחת מהן.

העובדה שבית המשפט לא מצא לנכון להורות כי עונש המאסר ירוצה בעבודות שירות מבליטה את החומרה שייחס למעשי הנאשמות וממחישה, ביתר שאת, את תפקידו של בית המשפט בהרתעת עבריינים פוטנציאליים באמצעות השתת עונש מוחשי וקשה.