ספר המאמרים של הפועל המזרחי

ספר המאמרים של הפועל המזרחי

בשנה שחלפה מלאו 90 שנה לייסוד 'הסתדרות הפועל-המזרחי בא"י' (חול המועד פסח תרפ"ב, 1922 ). ארגון זה רשם דפי זהב בתולדות הציונות, כשותף מלא לאתגרי ההתיישבות, העלייה,

הביטחון וייסוד מדינת ישראל.

במלאת 90 שנה החליטה הסתדרות הפועל-המזרחי להוציא לאור ספר תורני- הגותי במכלול נושאים הקשורים לעם, לחברה ולמדינה ברוח תורת ישראל. דגש מיוחד מתבקש לנושאי

התיישבות, חברה וכלכלה. הכוונה לספר הגותי/עיוני, ולא לספר הלכתי, במשמעות הקלאסית של שאלות הלכתיות, ומשא ומתן למדני- הלכתי.

לצורך כך הוקמה ועדה מיוחדת בראשות הרב יעקב אריאל, שפנתה למספר רבנים ואישי ציבור בבקשה להשתתף במסגרת זו ולתרום מאמר מפרי עטם במרחב נושאים:

נושאים חברתיים ו/או כלכליים לאור היהדות

ערכי תורה ועבודה (סוציאליזם, קפיטליזם)

התיישבות ובנין הארץ והחינוך אליהם

ממשל ושלטון לאור היהדות

תרומת נשים להתיישבות, לקליטת העלייה ולבנין הארץ

סוגיות בנושאי דת ומדינה

ימי מועד לאומיים בהקשר לרעיון תורה, עם וארץ

החומר רוכז וטופל ע"י המכון התורני "אור עציון ספרי איכות תורניים" ויפוקח כאמור על ידי הוועדה המיוחדת: הרב יעקב אריאל, הרב ישראל רוזן , אבי סולימן, הרב יחיאל וסרמן הרב שלום י. קליין.