מסכמים שנה בהסתדרות הפועל המזרחי

 

הסתדרות הפועל המזרחי מסכמת את שנת תשע"ד, שנה של פעילות פוריה למען עמיתי הפועל המזרחי. 

במשרדי ההסתדרות בפתח תקווה הרימו כוסית חברי הכנסת, חברי מרכז הפועל המזרחי, חברי המזכירות ועוד.

אבי סולימן, המזכ"ל, סקר את הפעילות השנתית ואת המאבקים בהם נמצאת ההסתדרות בימים אלה מול גורמים שונים. סולימן, פנה לחברי הכנסת בדרישה שיסייעו במגוון התחומים בהם מטפלת ההסתדרות ותסייע לעובדים מאחר ועשרות אלפי עובדי ההסתדרות הם הציבור שנותן להם את הכוח במסדרונות הכנסת והממשלה.