מדוע תואר רב אינו שקול לתואר אקדמאי

הרב יעקב אריאל ואבי סולימן

שני רבנים ביקשו לגשת למכרז של משרד החינוך ולהפוך למפקחים בחינוך החרדי. אלא שלהפתעתם, הם גילו שהתואר המסמיך אותם לרבנים אינו מספיק. האם הציבור החרדי מופלה לרעה?

משרד החינוך פרסם מכרז לתפקיד מפקח בחינוך המוכר הלא רשמי, בו קבע תנאי סף המחייב בתואר ראשון. שני רבנים שהתעניינו בתפקיד ביקשו לגשת למכרז, אך מה רבה הייתה אכזבתם כשגילו שהתואר המסמיך אותם לרבנים אינו מספיק.

משכך, השניים, ביחד עם הקליניקה לזכויות אדם בקריה האקדמית אונו, הגישו תביעה בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים נגד גדעון סער – שר החינוך, ונציבות המדינה. לטענתם, תנאי הסף מפלה לרעה את המגזר החרדי, שחלק נכבד ממנו נמנע מלימודים אקדמיים מסיבות אידיאולוגיות, ואי קבלת תואר הרבנות כשקול לתואר ראשון היא פוגעת ומשפילה. לדבריהם, הדבר פוגע בחופש העיסוק והשוויון של הציבור החרדי.

עוד טענו התובעים, שקביעת תנאי הסף שינתה את המצב הקודם, בו ניתן היה להתקבל לתפקיד מפקח עם תואר רב בלבד. החלטה זו, טענו התובעים, התקבלה ללא תשתית עובדתית ומשפטית מספקת ועל כן היא בטלה.

לטענת הנתבעים, דווקא בגלל צרכיו המיוחדים של המגזר החרדי, נקבע תנאי הסף של תואר ראשון במקום תואר שני, כנדרש ממפקחים בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי, וההחלטה לשנות את תנאי הסף אינה פוגעת בשוויון. עוד הוסיפו הנתבעים, שלימודי תואר ראשון כוללים עידוד לחשיבה ביקורתית וחשיפה למגוון גישות ודעות העשויים לסייע למפקח בתפקידו, בעוד שמבחני ההסמכה לרבנות אינם דורשים יכולת כתיבה או הבעת ביקורת.

הדרישה עונה על התכלית

השופט אייל אברהמי קבע שדרישת התואר הראשון אינה חורגת ממתחם הסבירות ואינה מצדיקה את התערבות ביה"ד. לדברי השופט, ביה"ד יתערב בשיקול הדעת של הרשות המוסמכת לקבוע את תנאי הסף רק כשנופל פגם מהותי או כשההחלטה חורגת באופן קיצוני ממתחם הסבירות, אך זהו לא המקרה.

לפי השופט, תכנית הליבה במוסדות החינוך היא תנאי למתן רישיון ולהכרזת המוסד כמוכר, מה שמזכה אותו בתקציב. משרד החינוך מחויב לפקח על תכניות הליבה במוסדות מוכרים שאינם רשמיים, וזו גם אחת המטרות שלשמה פורסם המכרז למפקחים. כדי להגשים את התכלית הזו סברו הנתבעים שיש מקום לדרוש מהמועמדים תואר ראשון, שכן כך ישנו סיכוי גדול יותר שהמועמדים יכירו וייחשפו לתכניות הליבה, ולכן ההחלטה סבירה.

בהתחשב במיוחדות המגזר, הופחתה דרישת התואר השני ולאור העובדה שלמכרז ניגשו מועמדים רבים – לא ניתן לומר כי תנאי הסף של תואר ראשון מפלה את הציבור החרדי או אינו מתאים. עוד נקבע, שתנאי הסף אינו פוגע בחופש העיסוק או בשוויון, משום שדרישת התואר הראשון עשויה לענות על התכלית שלשמה מתמנה מפקח.
השופט הורה על דחיית התביעה, לא נקבע צו להוצאות.

יש לציין כי בעוד שתואר אקדמי, שאותו רשאי להעניק רק מוסד שהוכר לשם כך ע"י המועצה להשכלה גבוהה, הרי שאין מגבלה על הענקת תואר "רב". אמנם יש מקומות בהם נדרשת הכרה של הרבנות הראשית לישראל בתואר "רב" לצורך קבלת תפקיד או משרה, אך אין הגבלה על עצם הענקת התואר.