הנהלת משהב במפגש עם ח"כ סלומינסקי

הנהלת משהב קיימה פגישה עם ח"כ ניסן סלומינסקי, יו"ר ועדת הכספים בכנסת. בפגישה השתתפו חברי הדירקטוריון המצומצם של חברת משהב וכן ההנהלה הבכירה של החברה.

יו"ר החברה, אבי סולימן, בירך את ח"כ סלומינסקי על פעילותו ועזרתו במהלך הקדנציה האחרונה ובעיקר את תרומתו להעברה – עוד לפני פיזור הכנסת – של התיקון לחוק מע"מ בפינוי בינוי. תיקון שאפשר לפרויקטים רבים לצאת לדרך ויתרום לשוק הדירות אלפי דירות נוספות.

מנכ"ל החברה סקר את פעילות חברת משהב העוסקת בעיקר בבניית שכונות לציבור הדתי לאומי וכן בתחום ההתחדשות העירונית. פעילות החברה מקיפה היום אלפי דירות בבנייה בפועל ובשלבים שונים של תכנון.

כמו כן נדונו הנושאים העיקריים המכבידים היום על ענף הבניה למגורים ובכללם התשלומים הגבוהים לבנקים המגיעים להיקפים של בין 3 ל-6 אחוז מהעלות הכוללת של הפרויקט, היינו עשרות אלפי שקלים לכל דירה; וכן עלויות הרגולציה ההולכות וגבוהות בענף הבנייה, ובכלל זה ענייני כיבוי אש, מיגון, בניה ירוקה ועוד עוד.

ח"כ סלומינסקי הביע את הערכתו הרבה לפעולתה של חברת משהב ואת רצונו לסייע בפתרון הבעיות שהועלו בפגישה. הוא ביקש כי יועברו אלי ניירות עבודה תמציתיים המרכזים את הנושאים דלעיל.