ארגון עובדי מזרחי טפחות– הועד הארצי

ארגון עובדי מזרחי טפחות הנו ארגון העובדים היציג של עובדי בנק מזרחי טפחות. במסגרת תפקידו ומעמדו המשפטי אחראי הארגון בין השאר להגן על זכויות העובדים החברים בו ולייצג אותם בפני הממונים עליהם, בפני הנהלת הבנק ובפני כל ארגון, מוסד או גוף אחר.

ארגון עובדי מזרחי טפחות פועל לקידום המקצועי והתעסוקתי של העובדים החברים בו ואחראי בין השאר גם על חתימה על הסכמים קיבוציים, קביעת תנאי עבודה, תנאי שכר, ייצוג ארגון העובדים בפני ערכאות משפטיות ועוד.

מתוך ערכים של ערבות הדדית ושל "ואהבת לרעך כמוך" יוזם, מארגן ומבצע ארגון העובדים פעולות לעזרה הדדית בין חברי הארגון וזאת במקביל לפעילות שוטפת שמטרתה דאגה לרווחת הפרט העובד בבנק ושמירה על זכויותיו כפי שהן באות לידי ביטוי בחוקת העבודה, בהסכמים ובחוק.

כמו כן פועל ארגון העובדים בכל דרך העומדת לרשותו על מנת להשיג לחברים בו הטבות ברכישת מוצרים, נופשים, ביטוחים, תרבות, פנאי ועוד וזאת תוך שימוש בכוח הקנייה המשותף של החברים בארגון. כגוף מאוגד חותר הארגון לכך שבכל שקל יוכלו החברים בו לרכוש יותר – הן בכמות והן באיכות.

בראש הארגון עומדת שרה לזרוביץ. מזכיר הארגון הנו דניאל דהן.

התחברות לאתר הועד לחץ כאן