סיורים

סיור בשומרון
אירוע 90 השנה בכנסת
בכנס ועדי עובדים בבר אילן