חברי מזכירות הפועל המזרחי

רשימת חברי מזכירות הפועל המזרחי

אבי סולימן – מזכ"ל הפועל המזרחי

אברהם עופר – מנכ"ל המועצה הדתית פתח תקוה

אחיאל משה – אב בית בהסתדרות הפועל המזרחי

הרב יצחק אלחדד – משרד החינוך

ארביב בנצי – גזבר הבית היהודי

בטיטו אבי – מנהל אגף הביטחון בעמידר

גולדברג אסתר – ראש מדור תל"מ אוניברסיטת בר אילן

דיעי איציק

חניה ציפי– יו"ר ועד אמונה

יהלום שאול

ליזרוביץ שרה -יו"ר וועד בנק מזרחי

עדני בלה

– רצאבי אפרים – מנהל אגף שרות לקוחות