חברי מזכירות הפועל המזרחי

רשימת חברי מזכירות הפועל המזרחי

- אבי סולימן – מזכ"ל הפועל המזרחי

- אברהם עופר – מנכ"ל המועצה הדתית פתח תקוה

- אחיאל משה - אב בית בהסתדרות הפועל המזרחי

- הרב יצחק אלחדד - משרד החינוך

- ארביב בנצי - גזבר הבית היהודי

- בטיטו אבי - מנהל אגף הביטחון בעמידר

- גולדברג אסתר – ראש מדור תל"מ אוניברסיטת בר אילן

- דיעי איציק

- חניה ציפי- יו"ר ועד אמונה

- יהלום שאול

- ליזרוביץ שרה -יו"ר וועד בנק מזרחי

- עדני בלה

- רצאבי אפרים - מנהל אגף שרות לקוחות