הפועל המזרחי חוגגת 90

שלום רב,

בחודש ניסן, חול המועד פסח תרפ"ב (אפריל 1922) התכנסה בירושלים המועצה הארצית הראשונה של "הפועל המזרחי", והכריזה על הקמת ארגון ארצי בשם "הסתדרות הפועל המזרחי",

האדם שהתחיל להתניע את תהליך הקמת ארגון זה, הוא הרב שמואל חיים לנדאו, (שח"ל) ברעיון "המרד הקדוש". ברעיונו זה, טען הרב שח"ל, שיש להקים סדר חברתי חדש בארץ ישראל על פי הרוח.

המקורית של התורה, והיא חברת עובדת המתאפיינת בעבודת כפיים ועבודת אדמה. וכך הוא כותב:

מהפכה מוכרחה לבוא בחיינו. אנו הכרזנו על המהפכה הגדולה בחיי היהדות ומאמינים אנו שבכוחות משותפים יעלה בידנו להסיר את הרקוב שבחיי הגלות (שעסקו בעיקר במקצועות לא יצרניים כמו מסחר, עסקי כספים, וזלזול בעמל כפיים), ובמקום זאת נכוון את עבודתנו ליצירת חיינו המקוריים ברוח תורתנו הכתובה והמסורה – יצירת ארץ ישראל העובדת הדתית.

האידיאולוגיה הכפולה של הפועלים הדתיים שהייתה דתית סוציאליסטית, לא איפשרה לה להשתלב באף אחת מהמסגרות הקיימות בארץ, לא של המזרחי שהייתה בורגנית, עירונית, ולא של עבודת כפיים, ומצד שני לא יכלה להשתלב בהסתדרות הכללית שלא התאימה לציבור הדתי- אידיאולוגיה זו היא אשר הביאה את הפועלים הדתיים להרגשה של בדידות וניכור, ושאיפה להקמת ארגון עצמאי שימזג בתוכו את הייסוד הדתי לאומי עם הרעיון הסוציאליסטי.

כאשר הוקם הפועל המזרחי, עדיין לא הייתה לו אידיאולוגיה מגובשת, וזאת בניגוד לחלוצים הלא – דתיים שעלו לארץ ישראל בתקופת העלייה השלישית, שעלו עם מטען ציוני פועלי מגובש למדיי. החלוצים הדתיים לא הביאו איתם משנה רעיונית על תנועת עבודה דתית, וכל רצונם היה לעלות לארץ ישראל לבנות ולהיבנות בה.

רק כעבור מספר שנים לאחר ייסוד הארגון החדש של "הפועל המזרחי" וביסוסו, וברור אידיאולוגי בחוגי הפועל המזרחי, התגבשה משנת "תורה ועבודה" שהפכה לסיסמת "הפועל המזרחי".

אחד מדובריה הראשיים של סיסמא זו הוא האדמו"ר החלוץ הרב ישעיהו שפירא שטבע את המוטו- "קדש חייך בתורה וטהרם בעבודה"

וכך אמר: רעיון תורה ועבודה הוא שילוב של שני המושגים המשלימים זה את זה והמאוחדים זה עם זה והיוצרים יחד חטיבה אחת ,

השילוב טוען האדמו"ר החלוץ, הוא השלם , אין שלימות רק עם תורה, ואין שלימות רק עם עבודה, השילוב בניהם הוא השלם.

סיסמת "תורה ועבודה" מבטאת את הכמיהה של הפועל הדתי להתחדשות חיי היהדות פה בארץ ישראל, ביהדות של תורה ועבודה, המיוסדת על הצדק והיושר ועל המוסר.

מבחינה דתית ראו חברי הפועל המזרחי בשאיפתם לבניין הארץ את סימנה של ראשית שיבתה של השכינה למקור הגיאוגרפי המהותי בארץ ישראל.

סיסמת תורה ועבודה הוארה בעזרת מקורות הדת הספרותים כך:

" חיי העבודה הם לא רק אמצעי לתורה אלא תורה ממש, ערך חיים בפני עצמו, מכוח עבודה ניתן לבנות סדר חברתי שבו מתקיימים חיים חדשים יותר, טהורים ונעלים של עם יוצר וחי על עבודתו, חיי צדק, בלי ניצול ובלי שעבוד מישהו לזולתנו, מושג העבודה הוא משורשי היהדות: "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים, העבודה – מצווה עלינו מן התורה, שנאמר: "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך".

רעיון תורה ועבודה כלל בתוכו: הסתגלות לחיי העבודה, עבודת כפיים עצמית, עזרה הדדית, שיתוף ושיוויון בסדר החברתי, ערכים אלו הפכו לערכים דתיים בחברה הדתית של חברי הפועל המזרחי.

בהתאם לרעיון זה, הקימה הסתדרות הפועל המזרחי:

  • קואופרטיבים למלאכה, לבניין, לחציבה, ולהתיישבות שיתופית, הקימה אגודות מקצועיות להכשרת הפועל המזרחי הדתי
  • הקימה מפעלים של עזרה הדדית
  • פעילות חינוכית תרבותית לפועל הדתי
  • הקמת מחלקה מיוחדת לעניני הפועלות העבריות הדתיות
  • הקמת התיישבות עבודה חקלאית- שיתופית ברחבי הארץ באמצעות קיבוצים דתיים ומושבי עובדים דתיים.

נתן גרדי מראשוני החלוצים של הפועל המזרחי כתב: "ערכה של ההתיישבות החקלאית רב לעתידה הרוחני של ארץ ישראל, משום שהשיבה לעבודת האדמה, היא הביטוי היסוד ביותר של התחייה היהודית, ורק בה אפשר לעבוד את הבורא בדרך הטובה ביותר, לבנות את הארץ ברוח התורה ועל יסודות בריאים".

  • הסתדרות הפועל המזרחי, עסקה גם בנוער, והקימה את תנועת הנוער בני עקיבא, יש לציין שגם המנון בני עקיבא שחובר ע"י הרב משה צבי נריה זצ"ל, מבטא את רעיון תורה ועבודה, די אם נצטט חלק מהמנון זה: ראשינו בעימקי תורתה , כפינו ברגבי אדמתה.

מתוך תפיסת העבר , ותרומת הפועל המזרחי בבניין הארץ ויישובה והקמת מוסדות חינוך על בסיס רוח תורה ועבודה, אנו במבט אל העתיד ובפנינו מספר קריאות ורצונות:

1) אני מודע לכך "שמאשימים" את הציבור הדתי שלא נטל חלק באירועי המחאה של הקייץ האחרון שהעלו לסדר היום את נושא הצדק החברתי, אני קורא לציבור שלנו מכאן להצטרף למחאה הזאת: לדאוג לכך שעובדי קבלן יוכלו לחיות ברמת חיים נאותה שעובדים דתיים יוכלו לעבוד בכל מקום עבודה ולא יידחו בשל שמירה על עיקרון שמירת השבת שעובדים יהודיים לא יידחו מפני עובדים זרים שהסתננו ארצה בבחינת "עניי עירך קודמים". זאת עם כל ההבנה ההומנית ועם הידיעה שכל אדם נברא בצדק בצלם אלוקים.

2) במבט אל תוך החברה הדתית לאומית פנימה אני קורא לראשי מערכות החינוך המפוארות שלנו , ישיבות, אולפנות, ישיבות הסדר, ומכללות, לעשות הכל כדי להוריד את שכר הלימוד, ולאפשר לכל ילד ונער את ההשכלה הראויה ואת החינוך על ברכי תורה ועבודה. לא ייתכן שמשפחה תקרוס כלכלית אם היא רוצה לשלוח יותר מבן אחד או בת אחת למוסדות אלה.

3) אני קורא מכאן להפיכת תנועת הפועל המזרחי על סף העשור העשירי שלה, לתנועה חברתית – לצאת מתוך התדמית של איגוד מקצועי בלבד, חברי התנועה צריכים להיות גוף בעל יעדים תרבותיים, סוציאלים, ואמוניים, בכך להחזיר את תפארת הפועל המזרחי לקדמותה.

4) אני קורא לנטילה ונשיאה בעול שווים בחברה, אנו מצווים "על ששת ימים תעבוד ובשביעי תשבות", ולכן, יש לעודד יציאה של קבוצות רבות בחברה הישראלית לצאת לעבודה ולא להיות נתמכים דור שני ושלישי על שולחן המדינה .זוהי דרך התורה. כפי שאמרנו קודם כי השילוב של תורה ועבודה הוא הנכון והוא השלם.

במסגרת ציון אירועי 90 שנה לייסוד הפועל המזרחי, החלטנו לערוך מס' אירועים המשלבים ומשלימים זה את זה:

א) אירוע ראשוני בכנסת ישראל בירושלים.

ב) תחרות חיבורים בנושאים שונים על הפועל המזרחי- הפנייה הייתה בעיקר לצעירים תלמידי תיכון.

ג) בחירת לוגו חדש להסתדרות הפועל המזרחי לרגל שנת ה- 90.

ד) תערוכת תמונות על הפועל המזרחי, תמונות אלה יקשטו את משרדים הפועל המזרחי.

ה) תעודות הוקרה לוותיקי התנועה אשר תרמו וסייעו בעיצוב הפועל המזרחי.

ו) הקמת מועצה לצעירים, שתקיף את הסטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות, לצורך חשיפתם לארגון זה, ולצורך פעילות חברתית תרבותית.

אני מבקש לסיים את דבריי בציטוט מקול קורא של מייסדי הפועל המזרחי לכל הפועלים בארץ ישראל בחודש אייר תרפ"ב:

חברים: רוצים אנו בחיים של עבודה ויצירה על יסוד היהדות. אין אנו יכולים לעסוק רק ברוחניות ולהצטמצם ב- 4 אמות של הלכה בלבד, ומאידך גיסא אין אנו יכולים להסתפק רק בלאומיות של לשון וארץ בלבד.

אנו רוצים ביהדות של תורה ועבודה, שעל ידה תבוא היהדות במגע עם הטבע, החיים והלאום.

לשם כך, אנו פונים לכל אלה הרוצים בחיי עבודה ויצירה על יסוד היהדות, היכנסו אלינו ויחד נשפיע על עבודת הבניין והתחייה ברוחינו,

וביחד נבנה את ההסתדרות הדוגלת בתורה ועבודה, את הסתדרות הפועל המזרחי.

ואוסיף לקול הקורא : יחד נמשיך לקדם את הפועל המזרחי את ענייני הפרט והכלל, בתחומים רבים ומגוונים.