האני מאמין

האני מאמין  – אבי סולימן

יחסי עובד מעביד בארגוני הפועל המזרחי.

בהיות הסתדרות הפועל המזרחי ארגון יציג המייצג אלפי עובדים דתיים ומסורתיים במשק, חלה החובה עלינו לשמוע את העובדים ולהשמיע להם את עמדתנו בתחומים שונים, ולעדכן אותם בתחומי דיני עבודה, עידכוני שכר במשק, תשלומי פנסיה, ובתהליכים חברתיים וכלכליים המתרחשים במשק, המשפיעים על חיינו בכלל ועל חיי העובדים בפרט. ולמעשה זוהי מטרת יום העיון והבאים אחריו. בכוונתנו לערוך פעמיים בשנה ימי עיון לכלל הארגונים השייכים להסתדרות הפועל המזרחי.

אנו עורכים מחדש בימים אלה הסכם קיבוצי לכל מוסדות החינוך, בשיתוף נציגי המנהלים והעובדים, ואני תקווה שתוך מס' חודשים נציג את ההסכם בפני נציגי הארגונים ונחתום עליו.

כמו כן, עד היום נפגשתי עם מרבית וועדי העובדים של האירגונים הקשורים אלינו, אני מקווה שבשנה הקרובה אספיק להיות אצל כולם לפחות פעם אחת.

מטרתינו היא להגיע לעובדים לא רק בשעת משברים, שימועים, וועדות פריטטיות, אלא גם ביקורים יזומים על ידינו לצורך הקשבה לעובדים והשמעת עמדתנו בנושאים שונים שעל הפרק.

אנו רואים בהתכנסות הזו, שאליה הוזמנו גם מנהלי מוסדות חינוך, נציגי רשתות חינוך, הנהלות של ארגונים, את החיבור שבמקומות העבודה בין ההנהלה לבין העובדים, אנו מאמינים בעבודה משותפת תוך התייחסות וכבוד הדדי של ההנהלה לעובדים, והעובדים להנהלה. עובדים צריכים לעבוד בעבודה, ומנהלים צריכים לנהל . כל אחד צריך לדעת מה תפקידו, ואז יש פחות חיכוכים ביניהם. אנו נגן על עובדים שבאים לעבוד ולתת תפוקה ראוייה בעבודה, אך יחד עם זאת, לא נאפשר פגיעה בעובדים מכל סוג שהוא מצד המנהלים, ונגן עליהם בכל הכלים העומדים לרשותנו.

הצלחת מוסד היא לא רק הצלחת המנהלים אלא גם ובזכות העובדים, ולכן יש להתייחס אליהם בכבוד, יש לפרגן לעובדים, על מנת שירגישו תחושת שייכות למוסד ואז הצלחת המוסד מכל הבחינות בוא תבוא. אנו חושבים כי מוסד חזק ויציב מבחינה כלכלית, הוא גם הביטחון הכלכלי של העובדים. ולכן אנו עושים מאמצים גדולים לתמוך ולסייע ככל הניתן בביסוסם הכלכלי והארגוני של מוסדות אלה. בימים אלה אנו במו"מ עם מספר מוסדות שהגיעו לקשיים כלכליים עקב ירידה דרסטית במספר התלמידים במוסדות אלה , בקשר לבקשתם לצמצם בעובדים כדי לאזן את תקציבם. אנו עושים מאמץ גדול להשאירם בעבודה ולחליפין למצוא להם פתרונות הולמים.

ייתכן ושנת 2012 תהיה שנה כלכלית קשה יותר מקודמתה, ומצווים אנחנו לשמור על יציבות מקומות העבודה והביטחון התעסוקתי של העובדים . תפיסת עולמי היא להבטיח מקומות תעסוקה, גם במחיר של ויתור כלשהוא מצד העובדים.

בהזדמנות זו ברצוני לברך את כפר הנוער הודיות בניהולו של מר אלי שטיין הנוכח עמנו כאן, על זכייה פרס מנהל החינוך ההתיישבותי. יישר כוחכם.

עובדי קבלן:

יש לצמצם באופן דרסטי את עובדי הקבלן, וזאת כיוון שאין להם בטחון כלכלי, מעסיק יכול ביום נתון לפטר עובד קבלן ללא שום זכויות, וללא דאגה לעתידו הכלכלי. לדעתנו עובד קבלן יכול לעבוד מקסימום שנתיים במעמד של כזה, ואז צריך המעסיק לקבלו כעובד מן המניין. אי אפשר להשאיר אדם כעובד קבלן עד לגיל 40 או 50 , ואז לפטרו, כי בגילאים כאלה הוא כבר לא ימצא עבודה כלשהיא. אנו בפועל המזרחי לא מעסיקים עובדי קבלן.

הקשר שלנו עם ההסתדרות הכללית:

מאז כניסתי לתפקיד נפגשתי לפגישות היכרות ועבודה עם ראשי ההסתדרות: עם ארנון בר דוד ראש הסתדרות המעוף, ועם כל ראשי החטיבות שלו, , עם מזכיר עובדי המדינה, עם מנכל ההסתדרות ועם עו"ד ניסן קורן ראש האגף לאיגוד מקצועי.

שיתוף הפעולה בין שני גופים אלה בצד המקצועי הוא טוב מאוד. כחלק משיתוף הפעולה , ביקשנו מארנון בר דוד ראש הסתדרות המעוף להיות איתנו ביום עיון ולראות כי הסתדרות הפועל המזרחי הוא חי נושם ובועט… ולשאת דברים.

בין היתר סוכם עם ההסתדרות הכללית כי כל חברי הפועל המזרחי המשתתפים בהשתלמויות שונות, ישלמו עבור אישור לקבלת גמול ועריכת ההשתלמות כמו חבר ההסתדרות הכללית. כלל זה חל על עובדי המדינה, עובדי רשויות מקומיות, אוניברסיטאות, ועוד. בכל מקום שיש בעייה, עליכם לפנות לאגף לאיגוד מקצועי אצלנו. יש לנו עדיין וויכוח קשה בנושא הכלכלי בין שתי ההסתדרויות, אני מקווה שעניין זה יבוא על פתרונו בהקדם, ואולי נזדקק לעזרתך ארנון.

מפעולות הפועל המזרחי.

מעבר לאיגוד המקצועי שאנו עוסקים בו ביום יום , אנו גם פועלים בתחומים הבאים, ולהלן אפרט בקצרה:

1) פעילות חברתית ותרבותית – הן לכל מוסד, והן לכלל הציבור.

2) הענקת מלגות.

3) עמותה לקידום מקצועי.

4) פתיחת אתר הטבות לעמיתי הפועל המזרחי. כמו "חבר" , או המורים, גרופי ועוד.

5) מבצע רכישת דירות ממשה"ב .

6) הסדר עם חברת הראל גלעד לגבי גובה דמי עמלה לקרנות ההשתלמות של גופים הקשורים לפועל המזרחי. סוכם על תשלום של 0.5%, שזה עמלה מינימלית וטובה. הסדר זה כבר מיושם . שימו לב לגבייה ואם יש בעייה תפנו אלינו ונסדיר זאת.

7) הסתדרות הפועל המזרחי תחגוג 90 שנה להיווסדה. אנו נציין את האירוע באופן צנוע במהלך חודש אייר תשע"ב, מאי 2012.

במישור הציבורי הכללית כמזכ"ל הסתדרות הפועל המזרחי, אני שותף במספר גופים:

א) שדולת הציונות הדתית בכנסת. (לפרט)

ב) שדולה להחלת שבוע עבודה שני – שישי (לפרט)

ג) חבר בועדת משנה של ועדת החינוך של הכנסת בנושא שכ"ל בישיבות תיכוניות ואולפנות. (לפרט) מעבר להיותנו עובדים אנו גם הורים ואנו עושים מאמצים גדולים כדי להפחית את גובה שכר הלימוד שאנו משלמים לישיבות ולאולפנות.

בהזדמנות זו ברצוני להודות לח"כ זבולון אורלב מהבית היהודי מפד"ל, שרואה חשיבות רבה בשיתופה של הסתדרות הפועל המזרחי בגופים , ומינה אותי בוועדות אלה על מנת שנוכל להשמיע בהם את עמדת הפועל המזרחי.

עמדתה של הסתדרות הפועל המזרחי, נשמעת בצורה ברורה בכל השדולות ובוועדות וחלקן פורסמו בתקשורת הדתית.

הדרת נשים.

הייתי רוצה להוסיף משפט בנושא המדובר כיום בשיח הציבורי במדינה והוא "הדרת נשים" במרחב הציבורי. הסתדרות הפועל המזרחי גאה בכך שרוב נושאי התפקידים הבכירים בארגוני העובדים הם הנשים. אלו נשים שנבחרו בבחירות במקומות עבודתן, וכך גם אצלנו במזכירות, מספר רב של נשים מכהנות במזכירות הפועל המזרחי, והן פעילות ודעתן נשמען היטב. אנחנו מפרגנים ואנחנו מהדירים את הנשים. ובכלל אנו קוראים למנוע הדרת נשים במרחב הציבורי. אלא להיפך.

תקשורת ואסטרטגיה.

ועניין זה מוביל אותי לסעיף האחרון שבו אני רואה חשיבות, כי בלעדיו קשה לפעול והוא נושא של תקשורת ואסטרטגיה. בעידן של תקשורת רבה מאוד במדינה הן במגזר הדתי, והן במגזר הכללי – כלכלי, יש להביא לתודעת החברה והציבור הדתי את פעולותיה והישיגיה של הסתדרות הפועל המזרחי בכלל, והן לעמיתי הפועל המזרחי בפרט. חלק מתגובותינו לאירועים ופרסום פעולות שערכנו פורסמו אבל זה לא מספיק ולא מקצועי. בכוונתי מלפתח ערוץ זה על מנת לקרב אותנו יותר לציבור ולקרב את הציבור אלינו.

אני מאמין כי בעבודה משותפת נצליח ביחד.